Publiczne Przedszkole nr 1
im. Kubusia Puchatka
w Świdwinie

ul. Drawska 30
78-300 Świdwin
tel. (0-94) 365 20 93
ppn1-1991@o2.pl
sekretariat@przedszkole1.swidwin.pl

herb
baner

Odpłatności

Przypominamy, że zgodnie z Informacją dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego opłaty za godziny wykraczające poza podstawę programową oraz wyżywienie należy dokonywać 14 dni od dnia podpisania decyzji na konto bankowe:

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie
Santander 1 Oddział  w Świdwinie
21109026620000000151910638

z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Dokumenty do pobrania

Nie ma żadnych dokumentów do pobrania.

Copyright © 2019-2020 by przedszkole1.swidwin.pl

Projekt i realizacja: Patrycja Szczepaniak